Γεια+Hallo+Merhaba

Logo Monat der Deutschen Sprache Bild vergrößern Logo Monat der Deutschen Sprache (© Deutche Botschaft)

Im Rahmen des Monats der Deutschen Sprache laden Sie die deutsche Botschaft und der DAAD zum ersten Γεια + Hallo + Merhaba Sprachtandem. Kommen Sie am Donnerstag, 24. November von 7 bis 10 pm zum Book Club “Yfantourgeio” (Lefkonos 67-71) in Nicosia.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Sie lernen Deutsch, aber das Sprechen fällt ihnen schwer? Oder Deutsch ist Ihre Muttersprache und Sie möchten Ihr Griechisch oder Ihr Türkisch verbessern? Dann ist  Γεια+ Hallo + Merhaba genau richtig für Sie! Kommen Sie und treffen Sie andere Gleichgesinnte zum sprachlichen und kulturellen Austausch! In lockerer und entspannter Atmosphäre im Nicosia Book Club im Yfantourgeio bietet sich die perfekte Gelegenheit dazu!  

You are learning German but you don’t have the possibility to practice?  German is your mother tongue and you want to improve your Greek or Turkish? Then Γεια + Hallo + Merhaba is just the right event for you! Come and meet other like-minded people for a cultural and linguistic exchange! The Nicosia Book Club at Yfantourgeio provides the perfect opportunity to do so in a relaxed atmosphere!


Μαθαίνεις Γερμανικά όμως δεν έχεις ευκαιρίες να τα εξασκείς; Τα Γερμανικά είναι η μητρική σου γλώσσα και θέλεις να βελτιώσεις τα Ελληνικά ή τα Τουρκικά σου; Τότε το Γεια +
Hallo + Merhaba είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις! Έλα να γνωρίσεις κι άλλους σαν και σένα που ενδιαφέρονται για γλωσσικές και πολιτισμικές ανταλλαγές. Στην χαλαρή ατμόσφαιρα της λέσχης βιβλίου στο Υφαντουργείο σου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα.

Almanca öğreniyor fakat pratik yapacak şans bulamıyor musunuz? Almanca ana diliniz fakat Yunanca veya Türkçenizi mi geliştirmek istiyorsunuz? Geia+Hallo+Merhaba tam size göre bir etkinlik! Gelin ve benzer fikirdeki insanlarla kültürel ve dilsel bir alışveriş yapma imkanı yakalayın! Yfantourgeiodaki Lefkoşa Kitap Kulübü rahat bir atmosferde en güzel olanağı size sunuyor!